formular za registraciju

Unesite vaše podatke. Navedite u kojoj kategoriji (ili kategorijama) vaše dete želi da učestvuje U9,U10, U11, U13 i U15.( Polja oznacena sa * su obavezna)

Tournament ID: 445
Tournament: Kvalifikacioni turnir Trofej grada Beograda 2018, Belgrade, Serbia, 02.06.2018 - 10.06.2018
Email:
Ime(Name)*:
Prezime(Last name)*:
Klub:
Telefon:
Pol(Gender)*:
Kategorija(Category) *:
Datum rodjenja (Born)*:
Broj registracije:
Nacionalni rang:
Naznake:
Nacin placanja:
Država(Country)*:
Šalji
Svi vaši podaci će biti sačuvani za champions-bowl seriju