formular za registraciju

Unesite vaše podatke. Navedite u kojoj kategoriji (ili kategorijama) vaše dete želi da učestvuje U9,U10, U11 i U14.

Tournament ID: 445
Tournament: Kvalifikacioni turnir Trofej grada Beograda 2018, Belgrade, Serbia, 02.06.2018 - 10.06.2018
email:
Ime:
prezime:
klub:
telefon:
pol:
kategorija:
datum rodjenja:
broj registracije:
nacionalni rang:
naznake:
nacin placanja:
Šalji
Svi vaši podaci će biti sačuvani za champions-bowl seriju