formular za registraciju

Unesite vaše podatke. Navedite u kojoj kategoriji (ili kategorijama) vaše dete želi da učestvuje U9,U10, U11, U13 i U15.( Polja oznacena sa * su obavezna)

Tournament ID: 501
Tournament: Kvalifikacioni turnir Regionalni masters Champions Bowl 2019, Belgrade, Serbia, 06.07.2019 - 12.07.2019
Email:
Ime(Name)*:
Prezime(Last name)*:
Klub:
Telefon:
Pol(Gender)*:
Kategorija(Category) *:
Datum rodjenja (Born)*:
Broj registracije:
Nacionalni rang:
Naznake:
Nacin placanja:
Država(Country)*:
Šalji
Svi vaši podaci će biti sačuvani za champions-bowl seriju